ViaVerde – nové portfolio Catus AG investující do akcíí společností udržitelného růstu

Mnoha lidem již dnes nestačí jednoduše svou investici pouze zhodnotit. Místo toho chtějí smysluplně investovat – do společností, které jsou ekologicky nezávadné, splňují vysoká etická a morální kriteria a přinášejí užitek celému společenství. Pro tyto investory připravila CATUS AG inovativní a svého druhu jedinečnou nabídku. ViaVerde je aktivně řízené investiční portfolio, které se skládá pouze…

ViaVerde – das neue Nachhaltigkeits-Depot der CATUS AG

Vielen Menschen genügt es heute nicht mehr, ihr Geld einfach zu vermehren, sie wollen stattdessen sinnvoll investieren – in Anlagen, die ökologisch einwandfrei sind, ethischen und moralischen Kriterien genügen und die einen Nutzen für die Gemeinschaft bringen. Für diese Anleger hat die CATUS AG ein innovatives, bislang einzigartiges Angebot. ViaVerde ist ein aktiv gemanagtes Vermögensverwaltungs-Depot,…

Geldanlagestrategie in der Schuldenkrise

Seit Wochen sind die täglichen Nachrichten von einem Thema dominiert: der Schuldenkrise der Staaten des Euro-Raums und den Versuchen, die europäische Währung zu erhalten. Selbstverständlich schlagen die Ereignisse und ihre Auswirkungen auf Strategien der Geldanlage durch. Die CATUS-Vorstände Ernst Rudolf und Manfred Wiegel haben sich auf besondere Weise auf die von ihnen erwarteten Szenarien eingestellt.…

Investiční strategie v dluhové krizi

Již několik týdnů dominuje denním zpravodajstvím téma dluhové krize eurozóny a snahy o záchranu společné měny. Politické události mají samozřejmě důsledky pro vývoj investičních portfolií. Představenstvo společnosti CATUS AG Ernst Rudolf a Manfred Wiegel nastavili svá očekávání na alternativní scénaře možného vývoje na kapitálových trzích. „Dlužno řící, že bohužel investiční strategie, které byly považovány více…

Rizikový management Catus AG funguje

Nepříznivé události v Japonsku v březnu tohoto roku měly celosvětově negativní dopad na finanční trhy. Situace ve Fukušimě byla velmi složitá, neboť nikdo nedokázal odhadnout možné důsledky. Den po katastrofálním víkendu pánové Ernst Rudolf a Manfred Wiegel okamžitě jednali. ‚V kontextu rizikového managementu jsme okamžitě zajistili všechny akciové pozice v našich fondech.‘, informuje předseda Catus…

Das Risikomanagement der CATUS AG funktioniert

Die schlimmen Ereignisse in Japan im März dieses Jahres hatten weltweit negative Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die Fukushima-Situation war extrem schwierig, da niemand die tatsächlichen Konsequenzen einschätzen konnte. Am Tag nach dem Katastrophenwochenende handelten Ernst Rudolf und Manfred Wiegel sofort. „Im Sinne effektiven Risikomanagements haben wir alle aktienorientierten Positionen in unseren Vermögensverwaltenden Fonds rechtzeitig zu…

Dreifach-Anlage-Strategie-Seminar der CATUS AG

Am 03. und 04.02.2011 fand im Tagungshotel Die Wutzschleife, mitten im Naturpark Oberer Bayerischer Wald gelegen, das jährliche Strategieseminar der CATUS AG statt. Während der beiden Tage spielte eine Neuheit zum ersten Mal die Hauptrolle. [gdlr_frame type=“normal“ align=“right“] [gdlr_image_link type=“image“ image_url=“https://www.catus.ag/wp-content/uploads/2015/10/2-foto.jpg“ title=“08.02.2011 | Dreifach-Anlage-Strategie-Seminar der CATUS AG“ alt=“Team Catus AG“ width=“590px“ link_url=“https://www.catus.ag/wp-content/uploads/2015/10/2-foto-large.jpg“ title=“08.02.2011 | Dreifach-Anlage-Strategie-Seminar…

Seminář Catus AG na téma „Trojitá investiční strategie“

Ve dnech 3.-4. února 2011 se konal uprostřed chráněné krajinné oblasti Bavorský les v konferenčním hotelu Wutzschleife výroční strategický seminář akciové společnosti Catus AG. Během těchto dnů byla prezentována nová investiční koncepce. [gdlr_frame type=“normal“ align=“right“] [gdlr_image_link type=“image“ image_url=“http://www.catus.ag/wp-content/uploads/2015/10/2-foto.jpg“ title=“08.02.2011 | Dreifach-Anlage-Strategie-Seminar der CATUS AG“ alt=“Team Catus AG“ width=“590px“ link_url=“http://www.catus.ag/wp-content/uploads/2015/10/2-foto-large.jpg“ title=“08.02.2011 | Seminář Catus AG na…

Catus AG přichází se správou majetku do Čech

Správa majetku, jako královská cesta investic, se stává zajímavou pro stále větší okruh lidí. Absence modelu nezávislé správy finančního majetku vedla ke zrodu nápadu, nabídnout tuto službu také v Česku. Zdeněk Ďuriš ihned po vstupu České republiky du EU začal cíleně hledat spolupráci s firmou v sousedním Německu. Po relativně krátkém čase jednání o možném…